גולל T10 מיועד לגלילה של מדבקות עד רוחב 110 מ"מ.
גולל T20 מיועד לגלילה של מדבקות עד רוחב 154 מ"מ.
קוטר פנימי של גולל T10 ו-T20 מ-1" עד 3".
גוללים חיצוניים למדפסות ברקוד
גולל חיצוני דגם T10/T20
קוטר פנימי של גולל חיצוני מ-1" עד 3".
מעמד חיצוני למדבקות External Label Stand