ריבונים למכונות הטבעה Near Edge

ברקוד פור יו משווקת ריבונים למדפסות הטבעה Near Edge, למדפסות Domino.

ריבונים Near Edge סטנדרטיים מהמלאי:

אורך ריבון

רוחב ריבון

כיוון גלילה

OUT

OUT

25 מ"מ

25 מ"מ

25 מ"מ

25 מ"מ

1000 מטר

OUT

55 מ"מ

55 מ"מ

1200 מטר

IN

 34 מ"מ 

700  מטר

IN

 55 מ"מ

700  מטר