מדפסת ברקוד - Godex EZ2250i / EZ2350i

תקשורת : USB, RS232, כרטיס רשת

טכנולוגית הדפסה : DT / TT

רזולוציה : 203/300 DPI

רוחב הדפסה מקסימאלי : 104 mm

אורך ריבון : 450 מטר

מהירות הדפסה מקסימאלית :  177/127 לשניה
אופציה להרחבה : Cutter, Rewind, Peel Off, Parallel Port

מוצרים קשורים

EZ2250i  / EZ2350i

תקשורת : USB, RS232, כרטיס רשת

טכנולוגית הדפסה : DT / TT

רזולוציה : 203 /300 DPI

רוחב הדפסה מקסימאלי : 104 mm

אורך ריבון: 450 מטר

ZX1600i

תקשורת : USB, RS232, כרטיס רשת

טכנולוגית הדפסה : DT / TT

רזולוציה : 600 DPI

רוחב הדפסה מקסימאלי : 104 mm

אורך ריבון: 450 מטר

תקשורת : USB, RS232, כרטיס רשת

טכנולוגית הדפסה : DT / TT

רוחב הדפסה מקסימאלי : 108 mm

ZX420i / ZX430i

אורך ריבון: 450 מטר

רזולוציה : 203 /300 DPI

ZT400

תקשורת : USB, RS232, כרטיס רשת

טכנולוגית הדפסה : DT / TT

רזולוציה : 203/300/600 DPI

רוחב הדפסה :  168, 104 mm

אורך ריבון: 450 מטר

CLS-700

תקשורת : Parallel ,USB , RS-232

טכנולוגית הדפסה : DT / TT

רזולוציה : 203 DPI

רוחב הדפסה מקסימאלי : 104 mm

אורך ריבון: 450 מטר (in/out)

CLS-621 /CLS-631

תקשורת : USB, RS232

טכנולוגית הדפסה : DT / TT

רזולוציה : 203 /300 DPI

רוחב הדפסה מקסימאלי : 104 mm

אורך ריבון: 360 מטר (in/out)

תקשורת : USB , RS-232

טכנולוגית הדפסה : DT / TT

רזולוציה : 203 DPI

רוחב הדפסה מקסימאלי : 168 mm

CL-S6621

אורך ריבון: 360 מטר (in/out)

ZT230

תקשורת : USB, RS232

טכנולוגית הדפסה : DT / TT

רזולוציה : 203/300 DPI

רוחב הדפסה : 104 mm

אורך ריבון: 450 מטר

תקשורת : USB, RS232, כרטיס רשת

טכנולוגית הדפסה : DT / TT

רזולוציה : 203 /300 DPI

רוחב הדפסה מקסימאלי : 104 mm

105SL Plus

אורך ריבון: 450 מטר

הדרכה

תקשורת : USB, RS232, כרטיס רשת

טכנולוגית הדפסה : DT / TT

רזולוציה : 203/300/600 DPI

רוחב הדפסה: 102,128,168,216 mm

אורך ריבון: 450 מטר

תקשורת : Parallel ,USB , RS-232

טכנולוגית הדפסה : DT / TT

רזולוציה : 203,300,600 DPI

רוחב הדפסה מקסימאלי : 106 mm

אורך ריבון: 600 מטר in/out

I-Class Mark iii

H-Class Mark iii

תקשורת: כרטיס רשת,USB,RS-232

טכנולוגית הדפסה : DT / TT

רזולוציה : 203/300 DPI

רוחב הדפסה : 101.6-203.2 mm

אורך ריבון: 600 מטר in/out

תקשורת : Parallel ,USB , RS-232

טכנולוגית הדפסה : DT / TT

רזולוציה : 203 /300 DPI

רוחב הדפסה מקסימאלי : 108 mm

אורך ריבון: 450 מטר in/out

M-Class Mark iii

תקשורת : USB, RS232, כרטיס רשת

טכנולוגית הדפסה : DT / TT

רזולוציה : 203 /300 DPI

רוחב הדפסה מקסימאלי : 168mm

EZ6200 Plus / EZ6300 Plus

אורך ריבון: 450 מטר

MX-240

תקשורת : USB, RS232, כרטיס רשת

טכנולוגית הדפסה : DT / TT

רזולוציה : 203 DPI

רוחב הדפסה מקסימאלי : 104 mm

אורך ריבון: 600 מטר (in/out)

TTP-2410MU/346MU/644MU

תקשורת : USB, RS232, כרטיס רשת

טכנולוגית הדפסה : DT / TT

רזולוציה : 203 / 300 / 600  DPI

רוחב הדפסה מקסימאלי : 104 mm

אורך ריבון: 600 מטר (in/out)

תקשורת : USB, RS232, כרטיס רשת

טכנולוגית הדפסה : DT / TT

רוחב הדפסה מקסימאלי : 216 mm

TTP-368MT / TTP-2610MT

אורך ריבון: 600 מטר out

רזולוציה : 203 / 300 DPI