ברקוד פור יו - ריבונים | מדבקות | מדפסות ברקוד | קוראי ברקוד | תוכנת ברטנדר - SAP

מודול הדפסת מדבקות QuickSAPLabel מ-SAP Business One

 
 • הפקת מדבקה אוטומטית ואו הקשה על כפתור הדפסת מדבקות.
 • מסך הגדרות – הגדרת כפתור הדפסה + שאילתה לשליפת נתונים מהמסכים הרלוונטיים.
 • שליפת שדות משתמש ע"י שאילתת SQL (ניתן לשלוף כמעט כול שדה שתבחרו).
 • עיצוב מדבקה ע"י תוכנת ברטנדר מגרסה 9.0 עם מודול Commander/Integration וקישור לנתונים שנשלפו.
 • אפשרות להדפיס מדבקות ממסמכי העבר.

     פיתוחים עתידיים:
 • הדפסת מדבקות קובץ לקוחות לצורך דיוור בדואר.
 • הדפסת פריטים מתוך טבלת פריטים.
 • הדפסת ועיצוב מדבקות ללא תוכנת ברטנדר.
פתרון מושלם תחת חברת – ברקוד פור יו  Barcode4U
 • אספקת מדפסת מדבקות ריבונים ומדבקות מכול הסוגים
 • אספקת קוראי ברקוד מכול הסוגים כולל דו ממדיים
 • התקנת ברטנדר ורישיון מקורי
 • הטמעה SAP Business One (שותף פתרון של SAP Business One)