מודול הדפסה מ-SAP Business One

 • הפקת מדבקה אוטומטית עם יצירת מסמך ואפשרות גם להפיק מדבקות שהודפסו בעבר כולל כפתור הדפסת מדבקות
 • מסך הגדרות חכם להגדרת Template לטופס הרצוי כולל כפתור הדפסה
 • שימוש חכם באשף השאילתות לקישור שדות למדבקה
 • מדבקת פריט מטבלת פריטים
 • מדבקות דיוור ללקוחות
 • הפקת מדבקה עם מספריים סידוריים עם יצירת מסמך (תעודת משלוח/חשבונית)
 • מערכת הרשאות להגדרת מדפסות ומשתמשים המורשים להדפיס
 • הגדרות מדבקה מדויקות Margins עם כול הפרמטרים
פתרון מושלם תחת חברת – ברקוד פור יו  Barcode4U
 • אספקת מדפסת מדבקות ריבונים ומדבקות מכול הסוגים
 • אספקת קוראי ברקוד מכול הסוגים כולל דו ממדיים
 • התקנת ברטנדר ורישיון מקורי
 • הטמעה SAP Business One (שותף פתרון של SAP Business One)